17 Hlasy

Nahradiť novým riešením pôvodnú funkciu upozornenia na možnost vytvoriť denník po skončení hovoru, ktorá bola kvôli reštrikcie Google odobraná z aplikácie eWay mobile

Autor návrhu: Miriam Semjanova Poslední hlas: 16 Čvc Komentáře: 1

Zvažuje se

Komentáře: 1

Přidat komentář

0 / 500

* Your name will be publicly visible

* E-mail nebude zobrazen u návrhu