Automatické vytváranie denníku po skončení hovoru

27 Hlasy

Nahradiť novým riešením pôvodnú funkciu upozornenia na možnost vytvoriť denník po skončení hovoru, ktorá bola kvôli reštrikcie Google odobraná z aplikácie eWay mobile

Není plánováno Autor návrhu: Miriam Semjanova Poslední hlas: 24 lis, '22 Komentáře: 2

Komentáře: 2